G-625420
Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

tłumacz przysięgły z polskiego na niemiecki - cenytłumacz przysięgły z polskiego na niemiecki - ceny

  • biura tłumaczeniowe proszę o kontakt telefoniczny lub emailowy
  • tłumaczenia standardowych dokumentów urzędowych z poświadczeniem (uwierzytelnione, ze stemplem) - ceny orientacyjne:

akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, akt chrztu, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

20 €

suplementy do dyplomow szkół wyższych

mały dyplom

tabelaryczny wykaz ocen

od 60 €

20

40 - 60

świadectwo szkolne, świadectwo dojrzałości, świadectwo czeladnicze

30 €

tabelaryczne świadectwo pracy (pracodawca z Polski, bez obszernych uwag)

30 €

 

Dokładną cenę za tłumaczenie standardowych dokumentów (szczególnie uniwersyteckich lub jeżeli jest ich wiele) podaję po ich obejrzeniu. Dla wielu moich klientów najwygodniej jest przysłać mi dokument(y) emailem jako kolorowy skan lub zdjęcie bardzo dobrej jakości zrobione smartphonem wszystkich stron, też tych z pozoru pustych. Wtedy podaję ryczałtową cenę i termin. Jeżeli klient zdecyduje się na moją usługę, to wykonuję tłumaczenie ze skanu lub zdjęcia, a przy osobistym odbiorze klient pokazuje mi oryginalny dokument.

Za dodatkową opłatą tłumaczę również wieczorem lub w nocy (patrz poniżej).

Kilka informacji o uznawaniu polskich kwalifikacji w Niemczech znajdziesz tutaj.

 

  • teksty o tematyce ogólnej, specjalistycznej lub pozostałe dokumenty urzędowe

Moje ceny zależą tutaj od objętości i stopnia trudności Pańskiego tekstu oraz preferowanego terminu wykonania tłumaczenia. Tu rozliczam się z klientem na podstawie ilości wierszy w tekscie docelowym. Jeden wiersz to 55 wszystkich znaków, czyli też spacji, kropek itp.

 

teksty ogólne:

- dostarczony plik jest edytowalny (dokument word lub open office):   0,50 € / wiersz

- dostarczony tekst nie jest edytowalny (również pdfy):                        0,70 € / wiersz

 

teksty specjalistyczne lub/i poświadczone (niewymienione w tabeli powyżej):

- dostarczony plik jest edytowalny (dokument word lub open office):   0,90 € / wiersz

- dostarczony tekst nie jest edytowalny (również pdfy):                        1,10 € / wiersz

 

UWAGA: W dokumentach wymagających poświadczenia najczęściej są pieczęcie, stopki, sygnatury itp. Tekst docelowy zwiększa swoją objętość właśnie o nie. Tłumacz przysięgły musi opisać każdą pieczęć: jej kolor, kształt, miejsce pieczęci w dokumencie oraz jej treść, np.: „W górnym prawym rogu dokumentu okrągła pieczęć koloru niebieskiego. W polu pieczęci godło Polski, w otoku pieczęci napis o treści…” - jest to dodatkowe 129 znaków!

 

  • tłumaczenia poza standardowymi godzinami pracy:

Za dodatkową opłatą tłumaczę również w trybie nagłym tzn. jeżeli tłumaczenie musi być wykonane na następny dzień poza standardowymi godzinami pracy, czyli od 18 godz. jednego dnia do 8 godz. następnego dnia lub w weekendy.

Durch * gekennzeichnete Felder sind erforderlich.

..........................................................................................

Alle hier publizierten Fotos wurden entweder von mir gemacht oder tragen die CC0-Bezeichnung: www.pixabay.com

©2019   translation-depl                       All Rights Reserved                              Impressum

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?